מדיניות החזרות וביטולים

מדיניות החזרת מוצרים
 
ניתן לבטל את העסקה עד 14 יום מיום קבלת המוצר ובלבד שהלקוח/ה ישיב את המוצר לידי ״שגב קליניק״ באריזתו המקורית מבלי שנפגם ו/או מבלי שנעשה בו שימוש. ביטול העסקה יגרור חיוב של דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 
ביטול/החזרת סדרות טיפולים
ניתן לבטל סדרת טיפולים שנרכשה עד 14 יום מיום ביצוע העסקה. הודעת הביטול תעשה בכתב ותיכנס לתוקף מיום המצאתה אצל "שגב קליניק".
במידה והוחלט לבטל סדרת טיפולים שלמה בטווח 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, הרי שיוחזר ללקוח/ה הסכום הכולל ששילם עבור סדרת הטיפולים כולה, בניכוי המחיר של כל טיפול אשר בוצע בפועל בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם. 
הודעת ביטול שהתקבלה לאחר 14 ימים ממועד ביצוע העסקה תקים לקוח אפשרות לקבלת שובר כספי למימוש בכל מחלקות שגב קליניק בשווי הטיפולים שנרכשו וטרם נוצלו. השובר יהיה ניתן להעברה לכל צד ג' ויהיה בתוקף ל24 חודשים ממועד הנפקתו.
כל טיפול שנקבע ללקוח בקליניקה, ניתן לביטול תוך התראה מראש של 24 שעות , בטרם מועד הטיפול הקבוע. ככול והלקוח לא הגיע לטיפול שנקבע ו/או לא ביטל את הטיפול שנקבע בהתאם למועד הקבוע בסעיף זה יותר מ 2 פעמים, ייחשב הטיפול כ"בוצע" ולא יינתן כל זיכוי ו/או החזר בגינו. 
 
למען הסר ספק, מחיר הטיפול שנוצל מתוך סדרת טיפולים, יחושב לפי מחירו של טיפול בודד, אשר לא נרכש במסגרת סדרת טיפולים ויהיה בהתאם למחירון הטיפולים העדכני אשר ייקבע ע"י "שגב קליניק" במועד בקשת הביטול. 
 

 

תודה, 

שגב קליניק